ב אמא נסעה
 א מהגרים
ב אמא נסעה
ג הקשרות לחפץ
ד ראיונות 1
ה ראיונות 2
ו   סיכום
ביבליוגרפיה
חלק שני:
על הקונפליקטים הקיצוניים שבאופני ההחוות השונים של מהגרות העבודה:
ע"י החברה הפיליפינית, החברה המקבלת, ילדיהן ועל ידי עצמן.

לקריאהProduced by EU Studios - web solutions