ג הקשרות לחפץ
 א מהגרים
ב אמא נסעה
ג הקשרות לחפץ
ד ראיונות 1
ה ראיונות 2
ו   סיכום
ביבליוגרפיה
חלק שלישי:
על חפצי מזכרת והתקשרות לחפצים.

הטענת חפץ במשמעות.
מי נקשר למה?
אילו חפצי מזכרת נפוצים יותר?
האם יש חפצי מזכרת ייחודיים למצב של הגירה והתקה?

לקריאה


Produced by EU Studios - web solutions