ד ראיונות 1
 א מהגרים
ב אמא נסעה
ג הקשרות לחפץ
ד ראיונות 1
ה ראיונות 2
ו   סיכום
ביבליוגרפיה
חלק רביעי (א):
המרואינות וחפצי המזכרת שלהן.

רוז ואנג'י
תיאוריה ומציאות נפגשים. ראיונות עם מהגרות עבודה פיליפיניות שהשאירו ילדים מאחור.
סיפורים ותפיסה עצמית משתקפים בחפצי מזכרת.

לקריאה
Produced by EU Studios - web solutions