ה ראיונות 2
 א מהגרים
ב אמא נסעה
ג הקשרות לחפץ
ד ראיונות 1
ה ראיונות 2
ו   סיכום
ביבליוגרפיה
חלק רביעי (ב):
המרואינות וחפצי המזכרת שלהן.

רוזמרי, ג'מה וסוזי
תיאוריה ומציאות נפגשים. ראיונות עם מהגרות עבודה פיליפיניות שהשאירו ילדים מאחור.
סיפורים ותפיסה עצמית משתקפים בחפצי מזכרת.

לקריאה


Produced by EU Studios - web solutions